Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun lyfter i årets ranking av företagsklimat

Idag presenteras Svenskt Näringslivs kommunranking ”Lokalt företagsklimat” där Lunds kommun placerar sig på plats 78 i kommunrankingen. Kommunen lyfter 46 platser från föregående år och intar därav en andra plats bland Sveriges större städer i rankingen. Den årliga rankningen visar att kommunens företagare generella omdöme ökar, men att dialogen och attityden kring företagande förbättrats mest.

- Det är väldigt glädjande att vi tar ett jättekliv i rankingen av företagsklimatet. Vi har sett en uppåtgående trend de senaste tre åren sedan vi satt näringslivsfrågorna högst på agendan. Företagande är grunden i vår välfärd och nu ska vi se till att utveckla vårt näringslivsarbete ytterligare, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsen ordförande i Lunds kommun.

Rankingen som är en sammanslagning av två delar, enkät och statistik, visar att det generella omdömet från företagarna om företagsklimatet i Lund ökat vilket har resulterat i ett lyft på 46 placeringar från plats 124 till 78. Extra glädjande är att Lund därav positionerar sig som den andra bästa större staden i Sverige för företagande enligt rankingen. För enkätdelen har kommunen enligt företagarna förbättrats inom områden som kompetensförsörjning, infrastruktur och vår kommunala service där tillgången till kompetens rangordnats högst hos alla delfaktorer.

De faktorer som ökat mest hos företagarna utifrån enkäten är attityden från kommunpolitikerna till företagande och kommunens dialog med företagare från tjänstemän och beslutsfattare. Bland de statistiska faktorer som jobb, entreprenad, kommunalskatt, marknadsförsörjning och företagsamhet så lyfter Lund i samtliga utom det sistnämnda.

- Vi har arbetat strukturerat med att utveckla vårt företagsklimat i Lund. Det är inga snabba lösningar utan ett omfattande kulturarbete för att tillsammans med näringslivet utveckla vårt samhälle än mer, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Vad vi gör i kommunen för att förbättra/utveckla

Lunds kommun arbetar på flera olika sätt för att förbättra och utveckla företagsklimatet. Under pandemin har vi fortsatt bedrivit företagsbesök för att öka dialogen med företagare och anordnat digitala frukostträffar. Genom Lundasupport har vi även engagerat oss genom att ge mer aktivt stöd till företagarna tillsammans med samarbetspartners. Kommunen har även arbetat både reaktivt och proaktivt med trygghetsskapande arbete och göra Lund säkert för vårt näringsliv. Under året har även ett näringslivsprogram lagts ut på remiss som lyfter vår kommunala service och företagsklimat som ett viktigt målområde för kommunen att fortsätta utveckla och förbättra bland våra förvaltningar som har kontakt med företagare.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv gör årligen en kommunrankning av företagsklimatet. I 2021 års enkät har 32 000 företagare i Sverige tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Områden som betygssätts är kommunernas service och myndighetsutövning till företag, attityder och förutsättningar till företagande samt brottslighet mot företagande.

Till rankningen om företagsklimat 2021

Mer information om företagande och näringsliv i Lunds kommun

Lunds kommuns åtgärdspaket med anledning av corona

Uppdaterad:

Dela sidan: