Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Urban konst tar plats i Lund

Under tre månader kommer tre konstverk att växa fram i centrala Lund. Fokus för satsningen LundART ligger på den urbana konsten.

Pandemin har gjort att fler människor rör sig och möts utomhus. Det som tidigare upplevts som ytor mellan affärer, arbetsplatser och bostäder kan omvandlas till platser för aktivitet, rekreation och umgänge. Konst och design, liksom arkitektur och kulturarv, fyller en viktig roll i det offentliga rummet. I några av dessa stadens mellanrum och passager erbjuds nu, via tillfälliga konstnärliga gestaltningar, nya intressanta upplevelser.

Lunds första muralmålning tar plats

– Lunds centrum ska äntligen få sin första muralmålning. I väntan på byggnation eller mer permanenta lösningar kan installationer i form av tillfälligt uppförd konst väcka intresse för platserna och göra dem mer intressanta och upplevelserika. Konstverken kan även förhindra klotter och skadegörelse vilket också bidrar till en bättre miljö, säger Inger Tolsved Rosenkvist, ordförande i Servicenämnden (L).

Det första verket inom LundART kommer på plats nu i september. Först ut blir konstnären Ekta (Daniel Götesson) som ska uppföra en muralmålning på fasaden till Stora Gråbrödersgatan 12.

– Det här blir ett starkt verk att inleda satsningen på LundART med. Senare i höst kommer verk även att synas på Lund C och Bredgatan 20. På Bredgatan och Lund C kommer vi att skapa utrymme för samtidskonst som kommer att variera över tid, och därmed har två nya arenor för konst tillskapats genom projektet, säger Åsa Nacking, chef Lunds konsthall.

Invigning på fredag den 24 september

Ekta påbörjar sin målning måndagen den 20 september. Fredagen den 24 september klockan 17.00 välkomnar vi Lundabor till invigning av det nya konstverket som växer fram under veckan.

FAKTA LundART

LundART drivs och förvaltas av Lunds konsthall, men genomförs i samråd och i samverkan mellan kommunens förvaltningar. Styrgruppen består av representanter från serviceförvaltningen, tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Expertgruppen består av representanter från Lunds konsthall, Skissernas museum och Lunds universitet.

FAKTA Ekta

Ekta (Daniel Götesson) född 1978, är en svensk konstnär baserad i Göteborg. Ekta arbetar med flera olika medium som teckning, collage, textil och rör sig fritt mellan såväl det tvådimensionella som det tredimensionella både inne och ute. Ektas arbete karaktäriseras av att han ständigt provar nya former och uttryck. Inspirationen till konstverken kommer från såväl sammanhang som situationer i den direkta omgivningen och av självlärda bildkonstnärer.

Uppdaterad:

Dela sidan: