Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds arbete med hållbara transporter bäst i Sverige

Lund vinner SHIFT 2021

För sjätte året i rad hamnar Lund högst upp i toppen när svenska kommuners arbete med hållbara transporter rankas. Under en digital tillställning tidigare idag delades priset ”Bäst på hållbara transporter” ut till Lunds kommun.

– Jag är väldigt stolt över att Lunds kommun åter får ta emot denna utmärkelse. Även om vi kommit långt så är det viktigt att hitta nya insatser för att minska transporternas miljöpåverkan. Rankingen visar att arbetet går åt rätt håll, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd i Lunds kommun.

Kommunrankingen, SHIFT, syftar till att inspirera till fortsatt arbete med att utveckla hållbara transportsystem. I undersökningen bedöms flera olika områden och Lunds kommun placerar sig högt inom samtliga. Under senare år har Lund förbättrat sina resultat inom framför allt trafiksäkerhet och minskad användning av fossila bränslen i den kommunala verksamheten.

Enligt Per Eneroth, gatu- och trafikchef vid Lunds kommun, kan framgången förklaras av att kommunen under många år haft tydliga riktmärken att arbeta mot. Kommunens strategi för hållbara transporter, LundaMaTs, och en bred politisk enighet har möjliggjort ett långsiktigt utvecklingsarbete i samverkan med andra. Samtidigt finns det mycket kvar att göra menar Per:

– För att kunna nå våra miljömål behöver vi se till att möjliggöra och inspirera till beteendeförändring bland flera stora grupper i samhället. Att utveckla Lunds transportsystem och förändra människors mobilitetsmönster kommer kräva mycket av många.

Bakgrund

Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer.
Läs mer om Hållbara Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: