Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu skickas SCB:s medborgarundersökning ut

I dagarna skickas Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning ut till totalt 1 600 Lundabor. I enkäten får kommuninvånare tycka till kring hur det är att leva och bo i Lunds kommun samt vilket inflytande de känner att de har.

Undersökningen ger en inblick i hur servicen fungerar ut invånarnas perspektiv. Svaren ger de styrande politikerna viktig information om hur invånarna upplever att kommunens verksamheter fungerar och hjälper till att sätta riktningen i det fortsatta arbetet med att utveckla Lunds kommun till en ännu bättre plats att bo och leva på.

Så kan du påverka i Lunds kommun

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets undersökningsperiod pågår till den 3 november. I årets omgång deltar 161 kommuner och totalt kommer 209 079 personer att ingå i urvalet. Resultaten presenteras i december.

Mer information om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan: