Länk till startsidan

Samråd om en regional avloppsvattenrening

Kommunalförbundet VA SYD bjuder nu in till samråd om regional avloppsrening. Mellan den 25 augusti och den 3 november välkomnas allmänheten och andra berörda att delta i samrådet och lämna in sina synpunkter.

Samrådet omfattar en regional lösning, där flera kommuner kan ansluta till ett nytt större reningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, med avloppstunnlar från Lund och från Malmö. Förslaget är ett resultat av flera års utredningar och vägval i nära samverkan med berörda kommuner.

Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala har tidigare tagit ett inriktningsbeslut om att delta i projektet. Detta har legat till grund för att dimensionera satsningen utifrån kommunernas framtida behov. Varje kommun kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om genomförande under 2022.

Samråd enligt miljöbalken

Mellan den 25 augusti och den 3 november bjuder VA SYD in till så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap i miljöbalken. Det betyder att myndigheter, verksamheter, organisationer, boende och andra berörda kan lämna synpunkter på planerna för en ny regional reningsanläggning för avloppsvatten.

Samrådet tar avstamp i ett samrådsunderlag som beskriver hur VA SYD planerar att bygga och driva ett robust system för att ta hand om avloppsvatten från flera kommuner och gemensamt möta en växande befolkning och skarpare miljölagstiftning.

Samrådsunderlaget samt information om hur du deltar i samrådet finns på denna webbplats:

hallbaravloppsrening.vasyd.se.

Varför ett samråd innan genomförandebeslutet är fattat?

Tillstånden till avloppsreningsverken (både för Källby i Lund och för Sjölunda i Malmö) är gamla och behöver förnyas. För att få ett nytt tillstånd krävs det att reningsanläggningarna är anpassade för den växande befolkningen och att de följer lagkrav på bättre vattenrening. Tillståndsprocessen tar lång tid, vilket gör att samrådet genomförs innan besluten är tagna för att kunna gå vidare med en tillståndsansökan för en regional anläggning i tid.

Uppdaterad:

Dela sidan: