Länk till startsidan

Ny strategi för friluftslivet

Två vandrare i Knivsåsens naturreservat

Intresset för friluftsliv ökar och fler vill göra mer än bara vandra. Nu har Lunds kommun tagit fram en strategi för att utveckla friluftslivet.

Lunds kommun ligger i ett av Sveriges mest tätbefolkade områden och staden Lund omges av jordbruksmark. Det finns många utmaningar när det gäller att möta det växande intresset för natur-och friluftsliv, inte minst nu när intresset för att komma ut i naturen är större än någonsin.

Det finns mycket mer än Skrylle!

Skrylle är ett av södra Sveriges mest välbesökta friluftsområden med cirka 600 000 besök per år - men det finns många fler områden att besöka. I Friluftsstrategin som antogs av tekniska nämnden den 17 augusti identifieras 70 viktiga naturområden inom Lunds kommun tillsammans med ett flertal planerade åtgärder. Med hjälp av Naturkartan som lanserades i somras är det nu enklare att hitta nya besöksmål.

Nära natur blir mer viktig

Naturen ska vara nära och det finns flera skäl till att bli mindre beroende av bilen. För att fler ska kunna ta sig ut till fots eller med cykel behövs mer av det som kallas tätortsnära natur, som till exempel det kommande naturreservatet i Höjeå-dalen, den nyinköpa fastigheten Hasslemölla i Veberöd och insatserna som görs i Torna Hällestad.

Många vill få plats

Idag vill många göra mycket än bara vandra och behovet av mark för till exempel ridning och terrängcykling ökar. Kommunen arbetar för att minska minska risken för konflikter när många intressen måste samsas om utrymmet. Eftersom många aktiviteter görs på privat mark har kommunen också dialog med markägare.

Bakgrund

Många intressen har varit representerade i framtagningen av den nya Friluftsstrategin. Ett samråd hölls under 2020 och ett 40-tal remissinstanser inom och utanför kommunen har bidragit med synpunkter. Det hölls även ett öppet dialogmöte på Skryllegården.


Friluftsstrategin i sin helhet Pdf, 12 MB.

Uppdaterad:

Dela sidan: