Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Små förskolor utanför tätorterna får extra ersättning

Reveljen

De mindre förskolorna utanför tätorterna i Lunds kommun spelar en viktig roll för en levande och livskraftig landsbygd. Kommunstyrelsen beslutade i dag om extra ersättning till dessa förskolor.

I samband med införandet av en ny internhyresmodell har de ekonomiska villkoren för små förskolor utanför kommunens tätorter uppmärksammats. Små skolor utanför tätorterna får idag redan extra ersättning.

– Man ska kunna leva och ha god tillgång till service i hela vår kommun. Förutsättningarna för ett föräldrakooperativ med begränsat elevunderlag i till exempel Dörröd eller Vallkärra är inte samma som i centrala Lund. Med det här beslutet säkerställer vi nu att våra förskolor på landsbygden kan stärkas och utvecklas, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Ersättning kommer att gälla för förskolor som uppfyller följande kriterier:

  • Förskolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby
  • Förskolan ska vara den enda förskolan i byn/orten
  • Förskolan ska maximalt ha 35 inskrivna barn

– I dagsläget är det fem förskolor som uppfyller kriterierna. De kommer att få ersättning som motsvarar en extra skolpeng. Genom att ersättningen knyts till aktuell skolpeng kommer den naturligt följa framtida kostnadsutveckling, säger Henrik Weimarsson, ekonomidirektör i Lunds kommun.

Ersättningen gäller från den 1 juli 2021

De förskolor som förnärvarande är aktuella för ersättning är Glada Ankan, BMSL Flyinge, Reveljens förskola, Förskolan Valen Valle och Paradiset. Ersättningen kommer att gälla från den 1 juli 2021 och retroaktiv ersättning sker för de månader som passerat innan ersättningen beslutats. Kommunstyrelsen beslutade också att den extra ersättningen till små förskolor utanför tätorterna ska utvärderas år 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: