Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hur upplever du tryggheten som företagare i Lunds kommun?

Gata i sikymning

Om du är en av de 3 422 företagare som tagit emot en enkät så hoppas vi att du kan avsätta cirka tio minuter för att besvara den. Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre!

Totalt innehåller undersökningen ett 30-tal frågor som bland annat kan synliggöra eventuella problem med exempelvis våldsbrott, skadegörelse, nedskräpning, fortkörning samt oro att utsättas för brott.

Resultatet av trygghetsundersökningen kommer ligga till grund för vilka fokusområden Lund i framtiden kan arbeta med för att öka tryggheten i det lokala näringslivet.

Såhär arbetar vi med trygghet och säkerhet i Lunds kommun

Fakta:

Företagens trygghetsundersökning, FTU, i Lunds kommun

  • Kartlägger utsattheten för brott samt otrygghet bland företagare i kommunen.
  • Tas gemensamt fram och genomförs av Lunds kommun och Stiftelsen Tryggare Sverige
  • Är ett komplement till bland andra Nationell trygghetsundersökning, NTU, som undersöker allmänhetens upplevda otrygghet och Politikernas trygghetsundersökning, PTU, som kartlägger politikers utsatthet för brott och otrygghet mm.
  • Är en av de första FTU-undersökningarna i Sverige.

Uppdaterad:

Dela sidan: