Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Med anledning av konserten i stadsparken den 8 juli

En konsert med Smith & Thell genomfördes den 8 juli, tidig kväll, i stadsparken inom ramen för Sommarlund. Tillstånd fanns från polisen då det genomfördes på allmän platsmark. Det fanns tydliga avspärrningar runt konsertområdet och en begränsning på 500 besökare. Alla besökarna fick anvisade platser inom området.

Utanför avspärrningarna fanns också andra besökare i stadsparken varav många hade picknick i närheten av konsertplatsen. Enligt polisen var det 1500-2000 personer på plats utanför konsertområdets avspärrningar.

Lunds kommuns bedömning är att vi har tagit ansvar för arrangemanget innanför avspärrningarna som polisen gett kommunen tillstånd att genomföra. Det har också skett en dialog mellan polisen och kommunen inför konserten. Ytorna utanför arrangemangsområdet i stadsparken är allmän platsmark och enligt kommunens bedömning ligger den inom polisens ansvar.

Nu för kommunen samtal med polisen kring ansvaret för folksamlingar på allmän platsmark och om det finns några skäl att planera på annat sätt inför kommande arrangemang. Både polisen och kommunen är angelägna om att kommande evenemang ska genomföras på ett smittsäkert sätt och i enlighet med den lagstiftning och de rekommendationer som finns.

Vi vädjar också till alla besökare att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Uppdaterad:

Dela sidan: