Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny lag om estetiska behandlingar och ändring i anmälningsplikten för hygieniska verksamheter

En ny lag om estetiska behandlingar och ändring i anmälningsplikten för hygieniska verksamheter gäller från och med 1 juli 2021.

Vad betyder det här för dig som bedriver eller planerar att starta en verksamhet?

Verksamheter som omfattas av den nya lagen om estetiska behandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO när den nya lagen träder i kraft. IVO har tillsynsansvar för verksamheter som omfattas av den nya lagen. Lagen innebär bland annat att endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens får utföra estetiska kirurgiska ingrepp, samt att endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis botulinumtoxin och fillers.

Mer information om den nya lagen och vad den innebär hittar du på IVOs webbsida.

IVO

I 2 § förordningen (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar undantas vissa estetiska injektionsbehandlingar från lagen.
Dessa är:

  • tatueringar
  • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel) injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi, och
  • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i huden genom användandet av en nål eller något annat stickande verktyg.

Observera att de undantagna verksamheterna ovan fortfarande är anmälningspliktiga till miljönämnden enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd .

Erbjuder din verksamhet behandlingar som är undantagna i den nya lagen och din verksamhet sedan tidigare är anmäld till miljönämnden behöver du inte göra något, det är endast nya verksamheter som behöver göra en anmälan.

Utökad anmälningsplikt

Den utökade anmälningsplikten för hygieniskt yrkesmässiga verksamheter enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) innebär att verksamheter som tidigare inte var anmälningspliktiga då de inte ansågs kunna orsaka risk för blodburen smitta från den 1 juli 2021 kan vara anmälningspliktiga.

Annan typ av smitta förutom blodburen smitta som kan uppstå vid hygieniska behandlingar är tex hudinfektioner, infektioner som uppstår när bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier. Exempel på behandlingar där risk för annan typ av smitta kan uppstå är nåltagning med håltagningspistol och rakkniv mot hud.

Utför du behandlingar med någon form av stickande eller skärande verktyg och risk för någon typ av smitta därmed föreligger, är dessa typer av behandlingar alltså anmälningspliktiga till kommunens miljönämnd från och med den 1 juli 2021.

Bedriver du en verksamhet som från och med den 1 juli 2021 är anmälningspliktig har du fram till den 1 september 2021 på dig att inkomma med en anmälan till miljönämnden.

Det kan finnas verksamheter där både IVO och miljönämnden har tillsyn, vilket kan vara fallet om verksamheten erbjuder både behandlingar som omfattas av den nya lagen och behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet. Exempelvis utför fillers och microneedling i verksamheten. I sådana fall ska verksamheten vara anmäld både hos IVO och miljönämnden.

Anmälningsblanketter finns på webbsidan om hygienlokaler.

Läs mer om att driva hygienverksamhet

Är du osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikten kontakta miljöförvaltningen:

Telefon: 046 - 359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: