Länk till startsidan

Lunds nya miljöprogram för ekologisk hållbarhet 2021–2030, tar sikte på globala utmaningar. Ersätter gamla LundaEko.

Kommunfullmäktige i Lunds kommun har beslutat om ett nytt miljöprogram. Kanske det viktigaste miljöprogrammet hittills då Lund till 2030 bland annat ska vara en klimatneutral stad, hantera utmaningar med den minskade biologiska mångfalden samtidigt som befolkningen växer. För att ta oss an detta har sex prioriterade målområden arbetats fram med ett stort engagemang från olika delar av samhället.

Läs programmet för ekologisk hållbarhet 2021–2030. Pdf, 2 MB.

Hösten 2019 påbörjade Lunds kommun det stora arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram som skulle ersätta LundaEko 2021–2030. Efter noggranna utvärderingar, många workshops, möten med allmänheten, enkäter och ett omfattande remissförförande kunde kommunfullmäktige anta det nya miljöprogrammet den 22 juni. Programmet ska tackla många av vår tids globala utmaningar, fast på lokal nivå, med sikte på 2030.

Kanske det viktigaste miljöprogrammet hittills

Så gott som dagligen hörs rapporteringar om klimatkrisen, den omfattande förlusten av biologisk mångfald, överkonsumtion och hur både djur och människor utsätts allt mer för skadliga kemikalier. Ambitionen med LundaEko 2021–2030 är att vi på lokal nivå tar oss an dessa ödesfrågor där det brådskar allt mer. De områden som programmet har som fokusområden är:

  • Konsumtion och produktion
  • Miljö- och hälsofarliga ämnen
  • Klimat och energi
  • Boende och närmiljö
  • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Yt - och grundvatten

Anna-Karin Poussart är processledare för LundaEko och menar att det nya programmet skiljer sig på vissa stora punkter från de tidigare programmen:

– Vi har numera en mycket tydlig koppling till Agenda 2030, FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Målsättningar är mer ambitiösa inom inte minst klimat och biologisk mångfald. Dessutom så har vi större fokus på samverkan med andra som inte tillhör den kommunala organisationen, då vi vet att utan god samverkan med näringsliv och allmänhet så kommer vi aldrig kunna uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle.

Ska fortsätta vara föregångskommun både nationellt och internationellt

Lunds kommun är och har under lång tid varit framstående inom miljöarbetet, något som bland annat uppmärksammades i nyhetsmagasinet Fokus årliga ranking av levnadsvillkoren i de svenska kommunerna förra veckan. Där rankades Lund som Sveriges miljöbästa kommun:

– Vi ska behålla vår plats som föregångskommun för miljöarbetet både nationellt och internationellt. Därför är LundaEko 2021–2030 också ett program med högt satta mål som vi nu ser fram emot att komma igång med tillsammans med invånarna och företagen i Lund, säger Camilla Neptune (L), ordförande i kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskott.

Läs mer om Hållbara Lund

Uppdaterad:

Dela sidan: