Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund värdstad för Offentlig Chef 2021

Lund blir i december värdstad för kongressen Offentlig Chef 2021. Evenemanget, som är en av Sveriges största mötesplatser för chefer inom offentlig sektor, lockar årligen hundratals deltagare från hela landet.

– Att samlas och prata om framtidens utmaningar inom offentlig sektor har sällan känts mer aktuellt. Här har vi en fantastisk möjlighet till det, och vi ser fram emot att välkomna Sveriges offentliga chefer till Lund, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

– Årets värdstad Lunds kommun passar väl in i vår planering över regionalt värdskap för Offentlig Chef. Vi som arrangörer är måna om att de värdstäder vi besöker och samverkar med också själva drar stor nytta av mötesplatsen när den arrangeras i regionen. Lund med sitt välkända lärosäte och strategiska läge i regionen matchar väl de kriterier vi anser viktiga för arrangemangets fortsatta framgång och övergripande syfte, säger Urban Nilsson, VD för Hexanova Mediagroup.

Offentlig Chef 2021 äger rum 7–8 december.

Kongressen startades ursprungligen för att stärka det offentliga ledarskapet på både nationell och regional nivå och genomförs årligen sedan 2010 i samarbete med såväl offentliga som privata aktörer och idéburna organisationer. Programmet lägger stor vikt på samhällsviktiga frågor som ett gott ledarskap, kompetensförsörjning, digitalisering, välfärd och trygghetsfrågor och omfattar såväl medborgarperspektivet som den egna organisationen och verksamheternas perspektiv.

Om restriktioner med anledning av corona kvarstår kommer kongressen om möjligt att genomföras fysiskt med tillhörande smittskyddsåtgärder.

Mer information om Offentlig Chef 2021

Uppdaterad:

Dela sidan: