Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Europeisk kulturhuvudstad 2029: Lund?

Att ansöka eller inte ansöka - det är frågan. Just nu pågår en förstudie kring vad det skulle betyda och krävas av Lund att bli Europeisk kulturhuvudstad år 2029. Här berättar vi mer om nuläget och processen framåt.

Europeiska kommissionen har utsett kulturhuvudstäder årligen sedan 1985. Syftet med en europeisk kulturhuvudstad är att dels visa upp städernas kulturliv för övriga Europa, men också att främja kulturernas mångfald i Europa och stärka européernas känsla av att tillhöra ett gemensamt kulturområde.

Kulturhuvudstadsåret löper under ett kalenderår, och titeln tilldelas varje år två europeiska städer från två olika medlemsstater enligt ett rullande schema. År 2029 är Sverige och Polen kandidatländer. Lund vill ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 och nu utreds möjligheterna för hur detta skulle kunna genomföras.

Nu tas en förstudie fram

Kommunstyrelsen i Lund beslutade den 7 april 2021 att ge uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att i samverkan med berörda nämnder, bolag och förvaltningar förbereda en ansökan om Lund som europeisk kulturhuvudstad 2029. Beslutet innebär också att en första delrapport i form av en förstudie ska tas fram för att presenteras för kommunstyrelsen för ställningstagande.

Arbetet med förstudien pågår och ska ge svar på:

  • Om Lund ska ansöka om att bli kulturhuvudstad.
  • Vad som krävs för att Lund ska ansöka om att bli kulturhuvudstad
  • Vad europeisk kulturhuvudstad ska erbjuda och tillföra Lund.

Förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen i september. Kommunstyrelsen tar därefter beslut om Lund ska kandidera eller inte.

Det är du, det är ni, det är vi

Lunds kommun vill skapa en stark förankring och engagemang hos sina medborgare och i regionen. Har du funderingar på hur du kan bidra i arbetet, redan har idéer eller har allmänna frågor? Vänd dig då till projektledare Magdalena Titze, magdalena.titze@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan: