Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så här gick det för LundaMaTs 2020

Depå spårväg Lund C - ESS
Spårvagn i depå.

Rapporten för LundaMaTs III år 2020 är nu klar. I den kan utläsas att Covid-19 påverkade resultaten för en del av de tretton målen, medan andra resultat låg kvar på en stabil nivå.

Effekter av Covid-19

Coronapandemin och risken för smittsprid­ning har medfört att vi rest mindre och i viss mån bytt vårt huvudsakliga färdmedel. Cykelavstånd till mycket och Skånes milda klimat, fick förra året många att cykel oftare och längre sträckor. Tillsammans cyklade lundaborna per dygn 192 000 kilometer. 2020 redovisar med det den högsta nivån någonsin, sedan mätningar av cykeltrafiken startade 1992. Trenden med en vikande cykling per invånare har med andra ord bromsat in kraftigt

Enligt kommunens mätningar har biltrafiken minskat med cirka 15 % på det kom­munala vägnätet och resandet med kollektivtrafik har tappat ordentligt jämfört med 2019. Vidare kan vi se en minskning av trafikbuller och inrapporterade trafikskador. Uppföljningen av hur kommuninvånarna reser och hur de påverkats av LundaMaTs har skjutits fram i väntan på att man har kunnat återgå till den vanliga vardagen.

Stabila nivåer i andra resultat

Alla målsättningar har inte påverkats av pandemin. Tryggheten har, som tidigare, fått ett bra utfall och tillgängligheten för personer med funktionsvariationer förbättras kontinuerligt, dels genom arbetet med enkelt åtgärdade hinder, dels genom att krav arbetas in i alla ombyggnads- och nybyggnadspro­jekt. Trafiksäkerheten ligger på samma nivå som 2019 för allvarligt skadade och dödade personer i trafiken.

Prognos

Troligtvis kommer pandemin att påverka resande och resultat under lång tid. Vi har fått andra vanor med arbete hemifrån och fler digitala möten. En del har prövat och kanske sett fördelarna med andra färdmedel. Framförallt påverkas kollektivtrafiken som har en stor upphämtning att göra innan resandetalen kommer upp i samma nivå som före pandemin.

Viktiga händelser under år 2020

En betydelsefull, om inte historisk, händelse i Lund var att spårvägen mellan Lund C och ESS blev klar, invigdes och började trafikeras. Efter många år av dedikerat arbete med utredning, planläggning, finansiering och genomförande var det en besvikelse att inte kunna genomföra en stor och ståtlig invigning, men Skånetrafiken och Lunds kommun genomförde i stället en digital invigning som man kunde följa via nätet.

Lunds kommun har som mål att ha en 100 % fossilfri fordonsflotta och 2020 kunde kommunen, med serviceförvaltningen i spetsen, ta de sista stegen mot mål. Det fossila bränsle som idag tankas i kommunens fordon är startbensinen i gasbilar och vid utgången av 2020 tankade vi 95 procent fossilfritt bränsle.

Med åren har det blivit allt mer tydligt att för att uppnå långsiktiga mål som klimatneutralitet, krävs samarbete mellan olika aktörer. Projektet Klimatneutrala Lund 2030 syftar till att kraftsamla resurser och kompetenser för att de tillsammans ska påskynda omställningen till klimatneutralitet. Projektet har fokuserat på energi, mobilitet och cirkulär ekonomi, eftersom det är inom dessa områden omställningen behövs mest.

Uppdaterad:

Dela sidan: