Länk till startsidan

Fortsatt höga betygsresultat för Lunds nior

Trots de utmaningar som coronapandemin inneburit visar Lunds kommun fortsatt höga betygsresultat när betygen för årskurs nio sammanställts.

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för Lunds kommunala grundskolor och för högstadieskolorna har stora delar av vårens undervisning bedrivits genom fjärrundervisning. Trots detta visar de första analyserna av betygen för årskurs nioelever i Lunds kommun på fortsatt höga resultat.

Meritvärdet har ökat

Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 har ökat från 250,7 poäng vårterminen 2020 till 251,4 i år och andelen behöriga till yrkesförberedande gymnasieprogram har ökat från 89,6 procent till 90,3 procent. Statistiken gäller resultat före lovskola.

Statistiken är preliminär och kan komma att justeras marginellt. Även lovskolan kommer att påverka resultatet.

- Det har varit ett utmanande år och inte minst en utmanande vår för Lunds skolor. Resultatet vi nu ser är ett kvitto på det fantastiska arbete som gjorts i våra skolor och visar att vi har lyckats fortsätta hålla en hög kvalitet i vår undervisning, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun.

Analysen av betygsresultaten fortsätter nu, både på övergripande nivå och på skolnivå.

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Uppdaterad:

Dela sidan: