Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samordnade insatser mot ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden

Lunds kommunkontor/Tingsrätten i fullmåne, Kristallen i bakgrunden

Brott mot välfärden ska inte få förekomma. Lunds kommun inleder nu ett omfattande arbete för att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.

- Välfärdssamhället bygger på att människor gör rätt för sig och att skattemedel inte hamnar i orätta händer. Nu kraftsamlar vi vårt arbete för att komma åt bidragsfusk och bedrägerier, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Bidragsbrott, felaktigheter vid utbetalningar och oegentligheter vid upphandlingar. Brott mot välfärden kan se ut på många olika sätt. Gemensamt för brotten är att de hotar förtroendet för våra trygghetssystem, riskerar att snedvrida konkurrensen och öka offentliga utgifter samtidigt som skattekraften minskar. Arbetet mot dessa brott kommer nu intensifieras i Lunds kommun. Flera förvaltningar kommer delta i arbetet som leds från kommunkontoret. I arbetet kommer även andra myndigheter som Polisen, Skatteverket och Försäkringskassan att involveras.

- Genom att sätta fokus på den här frågan bidrar vi till att stärka tilliten för väfärdssystemen, säger Mattias Hedenrud, utvecklingschef i Lunds kommun.

Lunds kommun kommer inrikta sitt arbete på att säkerställa att rätt stöd går till rätt person i rätt syfte. Det handlar till exempel om att inom socialförvaltningen säkerställa att felaktigheter med försörjningsstöd och köp av vård inte förekommer. Inom vård- och omsorgsförvaltningen kan det till exempel handla om att se över uppföljningsprocessen av externa utförare av vård- och omsorgstjänster. Kommunens medarbetare ska också veta vad otillåten påverkan och interna oegentligheter innebär och vilket ansvar som utifrån det vilar på dem. En strateg har anställt på kommunkontoret för att driva arbetet. Målet är att en handlingsplan ska presenteras för kommunstyrelsen innan årets slut.

- Målet med det här arbetet är att förebygga och beivra brott, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef i Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: