Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Flexiblare Stadshall för morgondagens behov

Magiskt ljusinsläpp, ny teknik och mer utrymme för politiker och åhörare, är några av fördelarna när sessionssalen och konsertsalen i Stadshallen byggs om - och delvis byter funktion med varandra!

Sessionssalen i Stadshallen under pågående renovering, hösten 2021
Den gamla fasta inredningen i Stadshallen har tagits bort och ersätts av en flexiblare gradänglösning.

Stadshallens konsertsal ska utrustas för att fungera som kommunfullmäktiges möteslokal. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för projektet för Stadshallens ombyggnad.

Ny lösning gör Stadshallen mer tillgänglig

Samtidigt förses sessionssalen med en gradänglösning som innebär att stolarna placeras ovanför varandra på höjden. Gradänglösningen ger också utrymme att installera fyra toaletter på våning två och besökare behöver inte ta sig ner till bottenvåningen. Två av toaletterna blir tillgänglighetsanpassade. Dessutom ger gradänglösningen bättre sikt för åhörare i salen.

- Representanter från demokratiberedningen i Lunds kommun har varit med och utryckt sina behov och önskemål när det gäller Stadshallens salar. Under projektets gång gjordes bedömningen att sessionssalen var för liten och vi började fundera på andra lösningar som att flytta kommunfullmäktiges möten till den större konsertsalen. Under pandemin har vi lärt oss att vi behöver en flexibel lokal för att vi ska kunna ställa om verksamheten snabbt, säger Shahad Lund, som är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Bild från Stadshallens konsertsal under renoveringen, hösten 2021. En byggnadsarbetare i gult drar kablar på scenen.
Konsertsalen kommer att få en flexiblare möblering för att kunna möjliggöra fler typer av arrangemang, inte minst kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige byter sal

Konsertsalen ska anpassas utifrån kommunfullmäktiges behov och samtidigt bevara så mycket som möjligt av det ursprungliga utseendet.
- Det kommer ändå att kännas lite annorlunda att komma in i salen. Det blir ljusare eftersom vi ska lyfta taket. De nya stolarna sätts glesare, så det blir tillgängligt för alla att ta sig fram. I bakre delen av salen blir det plats för åhörare till de politiska mötena, säger Shahad Lund.

Målbilden för den nya tekniken i Stadshallen är att kunna arrangera så kallade hybridmöten. Här finns ännu inga beslut, men hybridmöten gör det möjligt att delta både på plats och digitalt och öppnar också för en större publik.

Mer attraktiv för evenemang

Calle Håkansson är projektledare på Altitude Meetings som kommer att vara operatör i Stadshallen.
- Utformningen och dispositionen av nya sessionssalen var en av många saker som gjorde att vi tidigt fastnade för White Arkitekters tävlingsförslag. Amfiteaterlösningen gör att salen tar tillvara på det magiska ljusinsläppet på ett helt nytt sätt. Vi tror att den nya sessionssalen kommer att bli attraktiv för både konferens och kulturevenemang. Nya sessionssalen kommer att ha plats för 140 personer som alla hör och ser bra, men den kommer också kännas intim och fungera bra för betydligt färre åhörare, säger han.

Altitude Meetings är också nöjda med lösningen i konsertsalen som de menar ger kommunfullmäktige en modern och rymlig sammanträdessal samtidigt som den anpassas och fintrimmas för musik och annan kultur.
- Vi tror också att den flexibla lösningen kommer att attrahera vetenskapskonferenser, bolagsstämmor och andra möten med krav på arbetsytor, säger Calle Håkansson.

Ny entré och restaurang

En annan påtaglig förändring i Stadshallen är den nya entrén, som nu byggs ut mot Botulfsplatsen och skapar ett nytt gångstråk genom byggnaden. På bottenplanet kommer du även att hitta ett café och en restaurang - som blir den första "egna" i Stadshallens historia.

Ombyggda salar ska rymmas i budgeten

Ombyggnaden av sessionssalen och konsertsalen ingår i Stadshallens befintliga budget.
- Vi behöver hitta besparingar på andra platser i Stadshallen, vilket är en punkt på agendan på våra möten. I Stadshallen arbetar vi redan med att bevara och återanvända så mycket som möjligt. Återbruk är också ekonomiskt hållbart, säger Shahad Lund.

Mer om Stadshallens utveckling

Uppdaterad:

Dela sidan: