Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så samarbetar vi för en trygg sommar i Lunds kommun

Tema för blomsterprogrammet i Lund 2020 är ”Moonlight Serenade” och har inspirerats av stämningen i jazzlåten med samma namn.

Ett tryggt och säkert Lund – även under sommaren. Det är målet för Lunds kommun, Lundapolisen och en rad andra samhällsaktörer som tagit fram en gemensam riskanalys inför sommaren 2021.

För andra året samarbetar Lunds kommun, polismyndigheten, räddningstjänsten Syd och Lunds universitet för att skapa en beredskap inför sommarens riskhändelser. Coronapandemin, tillsammans med tidigare års bil- och skolbränder och det faktum att viss brottslighet ofta ökar i samhället under sommaren, är faktorer som ligger till grund för riskanalysen.

– Lunds kommun samarbetar med polis, universitetet och räddningstjänst för att ha beredskap och fortsätta det förebyggande arbetet så att tryggheten kan öka och brottsligheten minska i sommar. Varje gång det sker ett rån, en brand eller annat brott är det en gång för mycket och något vi som samhälle aldrig kan acceptera, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Gemensamma insatser och åtgärder för att förebygga brott

Utöver att ringa in potentiella risker föreslås också åtgärder och insatser för att förebygga brott. Det handlar om allt ifrån kameraövervakning och extra väktarinsatser på kvällar och helger till att fältgruppens insatser utökats under sommarmånaderna. Precis som förra året kommer särskilda kommunikationsinsatser att göras, bland annat skickas informationsbrev till vårdnadshavare och en uppmaning till samtliga skolor om att vidta lämpliga åtgärder inför sommaren.

– I riskanalysarbetet har vi från polisens sida bidragit med bland annat en nulägesbild gällande brottslighet och att vi extra tydligt samordnar våra resurser under sommaren. Vi kommer att fortsätta hålla våra regelbundna avstämningar med samverkansaktörerna varje vecka under hela sommaren. Det gör att vi snabbt och samordnat kan agera, framförallt förebyggande, i olika sammanhang. Riskanalysen är ett bra gemensamt avstamp för en glädjefylld och trygg Lundasommar, säger Joakim Nyberg, kommunpolis i Lund.

FAKTA

Riskanalysen är framtagen av Lunds kommun, polismyndigheten, Räddningstjänsten Syd, LKF och Lunds universitet. Tillsammans har man identifierat sju områden med tillhörande åtgärder och handlingsplaner. De sju områdena är:

  • Skadegörelse och bränder
  • Riskhändelser kopplat till utpekade område/platser
  • Riskhändelser kopplat till hemmiljö/familjesituation
  • Riskhändelser kopplat till äldre
  • Riskhändelser kopplat till ungdomar
  • Riskhändelser kopplat till missbruk
  • Riskhändelse ekonomisk utsatthet

Uppdaterad:

Dela sidan: