Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så arbetar vi med hygienrutiner inom vård och omsorg

Lunds kommun jobbar med konkreta åtgärder för att fortsätta förbättra hygienrutinerna inom vård och omsorg.

De senaste dagarna har media rapporterat om hygienrutiner inom vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden. En mätning från SKR (Sveriges kommuner och regioner) visar att det finns brister i användningen av handsprit före omsorgsarbete. Resultatet har dock förbättrats sedan föregående mätning, vilket tyder på att vårt långsiktiga arbete med att informera och påminna personal om de basala hygienrutinerna går på rätt håll.

Vi är givetvis inte nöjda med resultatet men vi vill förtydliga att mätningen ger en ögonblicksbild och att det inte innebär att medarbetare alltid missar att sprita händerna. Just nu analyserar vi resultatet och tittar på hur vi kan förbättra våra rutiner. Vi arbetar också med konkreta åtgärder, som att centralisera en förvaltningsgemensam utbildning i basala hygienrutiner. Vi kommer att fortsätta delta i SKR:s mätning för att identifiera brister och utmaningar så att vi kan förbättra oss.

Uppdaterad:

Dela sidan: