Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

”FACT gör det lättare för personer med ett växlande mående att få rätt stöd i rätt tid”

För att ge ett bättre stöd till de personer som lever med en psykisk ohälsa och har ett växlande mående har en ny vårdmodell testats i samarbete mellan Lunds kommun och allmänpsykiatrin inom Region Skåne. Nu ska modellen utvärderas i en forskningsstudie.

arielle Mattiasson och Anna Lucas tillhör socialpsykiatrin och arbetar sedan 2019 med att implementera modellen i Lunds kommun i samarbete med allmänpsykiatrin.
arielle Mattiasson och Anna Lucas tillhör socialpsykiatrin och arbetar sedan 2019 med att implementera modellen i Lunds kommun i samarbete med allmänpsykiatrin.

Modellen kallas FACT och innebär ett strukturerat och nära samarbete kring de lundabor som har en allvarlig psykiatrisk problematik och behov av flexibla stöd- och vårdinsatser från både kommun och region. Marielle Mattiasson och Anna Lucas tillhör socialpsykiatrin och arbetar sedan 2019 med att implementera modellen i Lunds kommun i samarbete med allmänpsykiatrin.

– Finessen är att vi är heltäckande och ger stöd inom alla livsområden, förklarar Anna Lucas. Det fungerar väldigt bra, de deltagare vi arbetat med hittills är väldigt nöjda och upplever det som en stor trygghet att vi finns där för att stötta dem i deras mående.

Utmaningen är att få två stora organisationer som kommunen och regionen att vara på samma halva av spelplanen och prata samma språk. Verksamheterna styrs av olika lagstiftning och det har inte alltid varit tydligt vem som ska göra vad. Pontus Grina, som arbetar som kurator, är en av de nio medarbetarna inom Psykiatri Skåne som ingår i FACT-teamet tillsammans med Marielle och Anna.

– Vi har haft en ganska dålig koll på vad de andra gör tidigare och bara märkt av varandra när det inte fungerar, förklarar Pontus Grina. Nu är det lättare för oss att ge rätt stöd i rätt tid – våra deltagare behöver inte vänta lika länge på att få det stöd de behöver. Vi kan vara mer flexibla.

Nu när modellen FACT använts under ett par år i Skåne är det dags att utvärdera den, för att se om det finns evidens för att den fungerar bättre än traditionella insatser. Därför genomförs nu en studie för att utvärdera vårdmodellen, FACT, i samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Studien rekryterar deltagare som är mellan 18-65 år och bor i Skåne som antingen kommer att få stöd via FACT eller på traditionellt sätt.

– Liknande studier har gjorts i andra länder och visat på att FACT ger bra resultat, förklarar Pontus Grina. Men det är viktigt för oss att se att den verkligen gör skillnad även här.

Här kan du läsa mer om forskningsstudien.

Här kan du läsa mer om vilket stöd Lunds kommun erbjuder den som lever med en psykisk funktionsnedsättning.

Uppdaterad:

Dela sidan: