Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lund - näst bästa cykelkommunen!

Diplomet för andra pris i kommunvelometern 2021 visas upp
Foto: Årets diplom från Cykelfrämjandet på stan tillsammans med kommunalrådet och ordförande i tekniska nämnden, Jan Annerstedt (FNL), och Anna Karlsson, enhetschef trafik och mobilitet på tekniska förvaltningen.

Lunds kommun placerar sig på andra plats i Kommunvelometern 2021, Cykelfrämjandets årliga kommunranking. Grattis till Uppsala som toppar listan för fjärde året i rad och till Helsingborg som kom på tredje plats!

Alla vet att Lund är en cykelstad, här är det många som cyklar och gärna. Kommunvelometern lyfter fram vad kommunerna gör, hur de arbetar, för att ännu fler ska vilja cykla.

Årets 57 deltagande kommuner har rankats utifrån hur de arbetar inom olika områden. I Lund är vi särskilt duktiga på information och marknadsföring, och har en bra organisation. Här finns också ett stort cykelvägnät, såväl i staden som i och mellan kommunens tätorter, som ständigt utvecklas.

Lund deltar för elfte året i rad. Vi har toppat listan flera gånger och alla år – förutom 2020 – blivit en av de tre bästa kommunerna i landet. Nu är vi glada över att vara tillbaka i toppen!

Om Kommunvelometern

Cykelfrämjandets Kommunvelometer mäter och jämför kommunernas insatser för cykling under föregående år. Undersökningen bygger på självrapportering från kommuner av kontrollerbara uppgifter med totalt 90 möjliga poäng. Syftet är att kunna jämföra nuläget i en kommun gentemot andra kommuner, se förändringar över tid samt belysa områden där det finns förbättringspotential. Lund ingår i kategorin större kommuner med över 100 000 invånare.

Kommunvelometern 2021

Uppdaterad:

Dela sidan: