Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Så upplevs företagsklimatet i Lunds kommun

Teglat korsvirkeshus med skyltfönster för en restaurang

Lunds företagare ger näringslivsklimatet i Lunds kommun klart godkänt. Det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning som offentliggjordes idag.

Som helhet pekar årets enkätresultat på en förbättring jämfört med föregående års resultat.

– Fler jobb och företag är grunden i all välfärd. I Lund arbetar vi ständigt med att förbättra och förenkla för företag att både etablera sig och att verka i kommunen. Ett av våra mest prioriterade områden är att stärka företagsklimatet, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Viktig dialog mellan företagen och kommunen

Lundaföretagare är i år mer positiva när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen. Lundaföretagen är i år mer positiva till flera delfrågor, däribland dialogen mellan företag och kommunens beslutsfattare, tjänstemännens attityder till företag, handläggningstider, kommunens information och service.

– Vi vill vara en aktiv och inlyssnande aktör som tillsammans lyfter näringslivet framåt, något som vi fått bekräftat i den här undersökningen. Genom samarbete och dialog utvecklar vi kommunens position i näringslivsfrågor, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

En liten försämring ses bland annat när det gäller kommunens förståelse för företagens verksamhet samt kommunens råd och vägledning vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll.

För att stärka företagsklimatet anser företagen att Lunds kommun ska prioritera mer dialog med företag och arbeta för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Uppdaterad:

Dela sidan: