Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds kommun bäst på ekologiska livsmedel - igen

Nyvånssköket i Dalby
Medarbetarna i köket på Nyvångskolan i Dalby var under 2020 det kök inom Lunds kommun som hade högst andel svenskproducerade ekologiska livsmedel.

Med en andel på 75,4 procent är Lunds kommun återigen bästa svenska kommun när det gäller inköp av ekologiska livsmedel – detta framgick på tisdagen vid EkoMatCentrums årliga prisutdelning.

"Vi har höga ambitioner och höga mål"

- Lunds kommun är en kommun med höga ambitioner och höga mål. Många års arbete och engagemang mot ett ekomål på 100 procent speglar utbudet av upphandlade råvaror, som är väl inarbetade i verksamheternas menyplanering och det ändras inte över en natt, säger Linda Sandgren, som är utvecklingssamordnare på Måltidsservice.

- Ekologiskt kommer även i fortsättningen att vara en av de viktigaste hållbarhetsfaktorerna att jobba med, men vi behöver bredda hållbarhetstänket och ta hänsyn till alla miljö- och klimatpåverkande faktorer. Nära råvaror i säsong skall också vägas in. Vi kan inte välja, avslutar Linda Sandgren.

Andelen ekologiskt sjönk under 2020

Förstaplatserna är ett tydligt resultat av kommunens långsiktiga arbete med ekologiska livsmedel. Under 2020 sjönk dock, för första gången, andelen ekologiska livsmedel inom Lunds kommun. Detta kan till stor del förklaras med att kommunfullmäktige under 2019 valde att ta bort målet om att nå 100 procent ekologiska livsmedel. Samma trend noteras även för resten av landet, där snittet för alla kommuner också sjönk för första gången, från 39 procent till 38 procent ekologiskt.

Det fortsatta arbetet kommer att handla om att hitta den bästa balansgången mellan olika hållbarhetsmål, med utgångspunkt i Lunds kommuns nya program för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko 2021-2030, som kommunfullmäktige väntas fastställa inom kort.

Årets resultat

Lunds kommun vann följande kategorier (statistiken avser 2020).

  • Högst andel ekologiska livsmedelsinköp,
  • Högst andel svenskproducerat ekologiskt ”svekologiskt” samt
  • Årets spjutspetskommun

Tidigare års resultat

Här är de senaste årens resultat i Ekomatsligan (total andel ekologiska livsmedelsinköp)

  • 2015: 55,7 procent (2:a)
  • 2016: 67,8 procent (2:a)
  • 2017: 74,1 procent (2:a)
  • 2018: 82,1 procent (1:a)
  • 2019: 83,4 procent (1:a)
  • 2020: 75,4 procent (1:a)

Uppdaterad:

Dela sidan: