Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förslag på nytt näringslivsprogram skickas på remiss

Drönarbild Lund

Lunds kommun har tagit fram ett förslag på nytt näringslivsprogram. Men innan det tas upp för beslut i kommunfullmäktige, ges företagarföreningar, intresseorganisationer och myndigheter möjlighet att tycka till om innehållet. Förslaget kommer att finnas ute för remiss till den 15 augusti 2021.

Förslaget till ett nytt näringslivsprogram ersätter det gällande näringslivsprogrammet från år 2010. Programmet anger en inriktning för kommunens samlade näringslivsarbete, lägger fast de långsiktiga prioriteringarna och utgör en kommunövergripande plattform för arbetet år 2021-2030.

Näringslivsklimatet har hög prioritet

– Näringslivsklimatet i Lunds kommun är högt prioriterat och även om vi ser att utvecklingen går åt rätt håll behöver vi arbeta med ständiga förbättringar, eftersom fler jobb och fler företag är grunden i all välfärd. En del av det är att lyssna in synpunkter från företagare och näringslivsorganisationer verksamma i Lund och jag hoppas att många har möjlighet att svara på remissen och komma med inspel, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Näringslivsprogrammet är ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision ”Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet”. Programmet innehåller sju prioriterade områden med inriktningsmål som kommunen har rådighet över. Målet är att uppnå ett innovativt och hållbart näringsliv genom att hela kommunen arbetar med att skapa de bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag som i förlängningen skapar fler arbetstillfällen.

Viktigt att lyssna in det lokala näringslivet

– Vi vill vara en aktiv aktör som lyfter näringslivet framåt, så att vi tillsammans kan utveckla kommunens position i näringslivsfrågor. För Lunds kommun är det av stor vikt att lyssna in det lokala näringslivets tankar och specialistkunskaper. Vi ser fram emot de kommande remissvaren, som är mycket värdefulla för oss, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör i Lunds kommun.

Beslut om näringslivsprogrammet fattas slutligen av kommunfullmäktige.

FAKTA

Näringslivsprogrammet är skickat på remiss till en rad myndigheter, intresseorganisationer och företagarföreningar. Däribland Lunds universitet, handelsföreningen i Lund och grannkommunerna.

Förslag på nytt näringslivsprogram 2021-2030 Pdf, 362 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan: