Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stötta ungdomarna genom att ta emot en praoelev

Varje år ska över 1000 elever i åttonde klass ut på prao. Lunds kommun behöver hjälp med att komma i kontakt med kommunens olika arbetsgivare för att hitta praoplatser inom olika yrkesområden.

Ung flicka tittar in i kameran, i bakgrunden jobbar folk på ett kontor.
Ta emot en praoelev i vår!

Under det här läsåret har Lunds kommun inte haft prao på vanligt sätt på grund av pandemin. För de elever som drabbats har skolorna gjort andra aktiviteter för att ge dem kunskaper om arbetslivet.

– Att ha prao på en arbetsplats har en alldeles särskild betydelse. Det ger också självförtroende och kan skapa framtida kontakter, säger Anette Ekholm, praosamordnare på barn- och skolförvaltningen.

Två veckor på en arbetsplats

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och innebär att eleven under två veckor är ute på en arbetsplats. Sedan 2018 är prao obligatorisk i hela Sverige. Tidigare sökte eleverna själva sina praoplatser, men nu bygger Lunds kommun upp en bank av praoplatser som eleverna kan söka ifrån. Det innebär att alla elever kan få en likvärdig prao med hög kvalitet.

En första viktig kontakt med arbetslivet

För eleverna är praon en första, viktig kontakt med arbetslivet. De får ett helhetsperspektiv som kan hjälpa dem att göra ett välgrundat val inför gymnasiet. Den som tar emot en praoelev uppskattar å sin sida ofta att få ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet, och det är också ett sätt att locka nya medarbetare till yrket.

Praoveckor hösten 2021 och våren 2022

Så här är praoveckorna fördelade under nästa läsår:

  • Höstterminen 2021: vecka 40-41, vecka 42-43, vecka 47-48 och vecka 49-50
  • Vårterminen 2022: vecka 6-7, vecka 11-12, vecka 13-14, vecka 17-18 och vecka 19-20

Ett sätt att stötta ungdomar

Praoplatserna ska spegla den bredd av yrken som finns i samhället och vi behöver få in ännu fler praoplatser för att täcka behovet. Hjälp oss genom att anmäla intresse att ta emot en praoelev.

Att erbjuda praoplats är ett bra sätt att stötta ungdomar efter pandemin.

Så här fungerar det med prao

Uppdaterad:

Dela sidan: