Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Isabelle Gölles tillträder som cityutvecklare i Lund

Bild på Isabelle framför Domkyrkan.

Nu börjar Lunds första cityutvecklare sitt uppdrag. Isabelle Gölles tillträdde den 1 maj i Lunds Citysamverkans satsning på stadskärnan som en plats att uppleva, verka, bo och handla i.

Bakom satsningen på en cityutvecklare står Lund Citysamverkans tre parter: Fastighetsföreningen Lund City, Handelsföreningen och Lunds kommun.

Isabel Gölles har en lång och gedigen erfarenhet, bland annat i rollen som vd för Eskilstuna Innerstad ab och som konsult i platsutveckling.

– Det ska bli mycket spännande att arbeta med utvecklingen av Lund city. Vi ska tillsammans arbeta fram en strategi utifrån beprövade stadsutvecklingsmodeller men också gå från ord till handling”, säger Isabel Gölles.

Med en cityutvecklare på plats får arbetet med att stärka, profilera och utveckla stadskärnan och platsvarumärket en större tydlighet och kontinuitet. En cityutvecklare innebär också en oberoende person som kan ställa krav på alla inblandade aktörer, balansera olika intressen, och se till att projekt både initieras och genomförs.

– Lunds kommun verkar för att stadskärnan ska vara en trygg och attraktiv plats för såväl möten som handel och transporter, och vi ser mycket positivt på de möjligheter som den nya tjänsten innebär. Stadskärnan ska fylla fler behov än förr, vilket också blir extra tydligt under pandemin, och vi behöver ökad samverkan för att hitta lösningar som fungerar idag och framöver, säger Mikael Fritzon, teknisk direktör i Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan: