Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Myller av detaljer gör Stadshallen till en utmaning

Man pekar på en ritning över hur Stadshallen kommer att se ut efter renovering.
Peter Johannisson, platschef hos byggentreprenören Otto Magnusson, visar en skiss över hur Stadshallens två byggnader kommer att se ut efter renoveringen.

En spännande, fascinerande och komplicerad byggnad – så skulle man kunna beskriva utmaningen att renovera och bygga om Stadshallen.

I vår inleds ombyggnaden på riktigt och först ut är kontorsdelen, som många nog inte tänker på att den tillhör Stadshallen. Här ska det bli bättre lokaler att jobba i, fler toaletter och glasgångar över till huvudbyggnaden. Dessa byggs för att underlätta utrymning av lokalen men också för att bättre binda samman lokalerna och underlätta logistiken vid större arrangemang.

När glasgångarna ska byggs stängs passagen mellan Stadshallens båda byggnader av. Passagen stängs under vecka 15 och öppnar inte förrän ombyggnaden är klar. Butikerna kan ha sina entréer öppna som vanligt.

Ny entré från Botulfsplatsen

I den större Stadshallsbyggnaden kommer ytterligare en ingång att tas upp, där Lindri-butiken tidigare låg. Du kommer alltså att kunna gå in i Stadshallen även från Botulfsplatsen.

- Mycket av renoveringen sker under ytan. Vi sanerar till exempel bort asbest, som är ett material som ofta användes när man byggde hus på 1960-talet. Asbest är inte farligt så länge det sitter i väggarna. När det tas bort måste det göras av någon som är auktoriserad, säger Shahad Lund, som är projektledare för Lunds kommun.

Stadshallen är också full av installationer till el och ventilation. Huset är som en stor maskin. Vissa av installationerna är ingjutna i väggarna och går att ha kvar. Andra måste bytas ut för att uppfylla dagens krav, ett arbete som är både komplicerat och tidskrävande.

Restaurang, café och bryggeri

Rivning av installationer och sanering kommer att ta ungefär tre månader. Sedan ska det stora Stadshallshuset detaljprojekteras, vilket betyder att detaljerna planeras. Det som blir nytt i Stadshallen är restaurangen, caféet och bryggeriet. Dessa lokaler - liksom dagens krav på tillgänglighet - styr ombyggnaden som annars ska vara varsam och lyhörd inför den mer än 50-åriga Lundabyggnaden.


Böjda innerväggar och innertak med rader av lampor i Stadshallen
Arkitekten Klas Anshelm testade sig fram under lång tid innan han blev nöjd med putsen på innerväggarna.

Fem nyanser av sand

Till de spännande detaljerna i Stadshallen hör exempelvis den unika putsen på de rundade innerväggarna. En väl avvägd blandning av bland annat kalk, cement och guldskimrande simrishamnsgrus täcker de karaktäristiska väggarna och tittar du riktigt noga upptäcker du kanske att putsen har fem olika nyanser. Vissa väggar har också en grövre puts. Vackert, subtilt, elegant – och slitet.

Nu ska väggarna restaureras och att hitta samma blandning är inte det lättaste. En arbetsgrupp jobbar nu för fullt med att hitta ny puts som liknar den gamla. Putsen måste dock följa dagens regelverk när det gäller hållbarhet och materialsammansättning.

Återgång till gamla metoder

- Först testade vi med vanliga produkter som finns på marknaden. Här nådde vi inte fram. Sedan provade vi kemiska produkter, men de var inte bra. Då gick vi tillbaka till att prova dåtida blandningar som kommer från grustag. Vi har helt enkelt gått tillbaka till gamla tiders murbruk med kalk och cement, säger Jonas Larsson på J P J Fasad, som tagit fram de olika proverna.

Till putsen i Stadshallen användes på 1960-talet en grov, gyllene sand från Simrishamn. Den finns inte längre eftersom täkten där den utvanns har tagit slut, så nu gäller det att hitta något liknande.

- Vi har flera utmaningar i att få fram putsen. Dels är råmaterialet som användes till den ena typen är slut, dels är metoden att använda saltsyra farlig och vi undviker att utföra den på arbetsplatsen. Många väggar är inte raka utan är bågformade vilket gör det extra komplicerat att få samma resultat på hela väggen. Därav tittar vi också på att restaurera vissa väggar där det går och undersöker olika metoder för att få bäst resultat, berättar Shahad Lund, som är projektledare för Stadshallen i Lunds kommun.

Under hösten ska en konservator ta prover och göra analyser av putsen så att den kan återskapas där det behövs.

Kvinna står på en stege och arbetar med belysningen i taket på Stadshallen
Mikaela Åström Forsgren är ljusdesigner på White arkitekter.

Nytt ljus i Stadshallen

De vita glödlamporna på rad inne i Stadshallen är en del av byggnadens fasad. Den som har gått förbi en kväll har sett lamporna glimma därinne. Nu ska ljuset från glödlamporna återskapas så att de följer dagens krav på tillgänglighet utan att lämna arkitekten Klas Anshelms grundidé.

Det kanske inte verkar så svårt att byta några glödlampor. Ljus är dock mer komplicerat än så. Just nu är glödlampor med olika lyskraft, ljustemperatur och genomskinlighet uppsatta i ett av Stadshallens rum.

Kritiska bedömare

- Ljus är så abstrakt. En del kan vi planera och ta del av i olika projekteringsprogram, men andra delar måste vi uppleva på plats. Ljuset påverkas av vilken tid det är på dygnet, av dagsljuset och av texturen i materialen omkring. Här ska ljuset vara vackert och funktionellt vid alla tider för att hjälpa till att få Stadshallen att fungera som ett vardagsrum och inte ett finrum, säger Mikaela Åström Forsgren från White arkitekter, som till sin hjälp har en grupp kritiska ögon som försöker bedöma vilket ljus som blir bäst.

- De olika planen och rummen i Stadshallen ska ha olika slags belysning beroende på funktion. Klas Anshelm ritade många av Stadshallens armaturer själv. Att reparera och återskapa det som är trasigt tar hänsyn till miljö och byggnadsantikvariska krav. Stadshallens belysning är cirkulär, säger Mikaela Åström Forsgren.

Uppdaterad:

Dela sidan: