Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nytt sätt att använda bostäder i kommunen minskar antalet hemlösa barn

För ett drygt år sedan inledde kommunen ett samarbete med LKF och privata hyresvärdar för att minska hemlösheten i Lund. Samtidigt började kommunen använda sina egna bostäder på ett nytt och mer flexibelt sätt. Resultatet är att antalet hemlösa barn och familjer minskat rejält.

För att minska antalet familjer i hemlöshet inleddes ett nära samarbete mellan socialförvaltningen och serviceförvaltningens bostadsavdelning för att lösa situationen på ett mer hållbart sätt. Socialförvaltningen införde tidsbegränsade bistånd till stödlägenhet för barnfamiljer som bott på hotell i mer än sex månader för att öka möjligheterna för dem att etablera sig på bostadsmarknaden. Familjerna får ett hyresavtal via serviceförvaltningen på sex månader i taget, under maximalt fyra år.

– Tillsammans har vi hittat ett nytt sätt att tänka kring kommunens bostäder. Att de kan användas för fler ändamål och med olika tidsperspektiv, förklarar Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på serviceförvaltningen inom Lunds kommun. Istället för att låta personer bo under längre tid på hotell eller vandrarhem, görs en intern beställning på en bostad. Vi har även arbetat fram mallar och rutiner som gör det enklare att matcha behovet med rätt typ av bostad.

Samarbetet med LKF och privata hyresvärdar har fått namnet Hållbara hem (länk lund.se) och är en långsiktig satsning. Förhoppningen är att fler privata fastighetsägare ska ansluta framöver.

Socialförvaltningens kartläggning av hemlösheten som gjordes senast 1 oktober 2020 ger en ögonblicksbild av läget; det är idag färre barn som är hemlösa och bor tillsammans med sina familjer i tillfälliga boendelösningar, som lägenhetshotell och vandrarhem. 57 barn har rapporterats in som hemlösa i årets kartläggning vilket nästan är en halvering sedan 2019. Under de senaste månaderna har minskningen fortsatt.

– Den vanligaste orsaken till att personer är hemlösa i Lund, är att de saknar förankring på bostadsmarknaden, förklarar Karin Säfström verksamhetschef Vuxen på socialförvaltningen. Därför ser vi denna lösning som ett steg i helt rätt riktning. Det ger barn och familjer bättre förutsättningar att få en förankring genom referenser och bättre kötid i bostadskön.

Socialförvaltningens uppdrag är att kartlägga och stödja de personer som befinner sig i hemlöshet, så att de får stöd i sökandet efter bostad, får hjälp att hitta en stadigvarande boendelösning och i de övriga bekymmer som personen kan ha. Orsakerna bakom hemlösheten är många. Arbetet med att stödja barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden är särskilt prioriterat och målet är att på sikt se till att inga barn är hemlösa i Lund.

Fakta om hemlöshet i Lunds kommun

För att motverka och minska hemlösheten gör socialförvaltningen varje år en kartläggning av läget. Kartläggningen ger en ögonblicksbild som visar att den 1 oktober 2020 var 122 vuxna, 46 kvinnor och 76 män, hemlösa i Lunds kommun, vilket är 25 fler vuxna än vid kartläggningen 2019. Antalet hemlösa barn har minskat från 99 till 57.

Läs mer om hemlöshet här.

Uppdaterad:

Dela sidan: