Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsförvaltningen - aktuella beslut december 2021

Advisory board, avsiktsförklaringar, verksamhetsplan och internbudget.

Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 14 december.
Här kan du läsa samtliga sammanträdeshandlingar från den 14 december

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Advisory board

Advisory board är en rådgivningsgrupp som består av medborgare i Lunds kommun. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen bidrar de till att utveckla framtidens vård och omsorg genom att ge råd och idéer. De arbetar förebyggande och inhämtar idéer samt testar ny teknik och digitala produkter och tjänster, som exempelvis trygghetslarm för personer i ordinärt boende. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde berättade de om sitt värdefulla arbete.

Avsiktsförklaringar gällande boenden

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) avseende:

  • boende enligt Socialtjänstlagen inom på Portkvarteren, Brunnshög
  • mellanboende enligt SoL på Österbo, Brunnsgatan 17, Lund
  • utredning av Höjeågården som särskilt boende enligt aktuella regelverk.

Verksamhetsplan och internbudget

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att fastställa förvaltningens verksamhetsplan och internbudget för 2022, som baseras på kommun-fullmäktiges beslut den 27 oktober 2021 om ekonomi- och verksamhetsplan för 2022-2024 med budget för 2022. Verksamhetsplanen omfattar vård- och omsorgsnämndens basuppdrag, utveckling av basuppdrag, utvecklingsmål och indikatorer för uppföljning av verksamhetsutveckling över tid.

Internbudgeten redovisar och beskriver fördelningen av kommunbidraget på 2 295 miljoner per verksamhet och fördelningen av investeringsramen på 13 miljoner till olika ändamål.

Sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden

Uppdaterad:

Dela sidan: