Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i december 2021

Resultatbaserad ersättning på vuxenutbildningen var ett av de ärenden som utbildningsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 16 december.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.
Här hittar du alla handlingar

Ny ersättningsmodell för vuxenutbildningen

Resultatbaserad ersättning är ett paraplybegrepp för olika typer av ersättningsmodeller som syftar till att premiera att önskade resultatmål och kvalitetsförbättringar uppnås. Det innebär att utbildningsanordnaren får fullt betalt först när eleven fått godkänt betyg. Modellen kan innebära en risk att det sätts fler godkända betyg än resultaten visar och därför behövs det någon form av kontrollsystem för att säkerställa rättssäkerheten i betygssättningen. På sikt kommer modellen även att utredas för externa utbildare.

Nämnden beslutade att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att inför hösten 2022 föreslå nämnden en resultatbaserad ersättningsmodell för egen regi avseende SFI samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Förvaltningen ska fortsätta utredningen och komma med förslag på kontrollfunktion avseende betygssättningen inom den resultatbaserade ersättningsmodellen för egen regi till nämndens sammanträde i juni 2022.

Till nämndens sammanträde hösten 2022 ska även ett förslag för hur en auktorisationsmodell med resultatbaserad ersättning och central rättning av prov kan införas för externa utförare inom SFI samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

 

Uppdaterad:

Dela sidan: