Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut december 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 14 december togs bland annat upp verksamhetsplanen för 2022.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga handlingar

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplanen för 2022 innehåller de mål och indikatorer styrelsen beslutat som gällande för 2022. Bland målen märks att nämnden ska tillsammans med lundabon skapa bättre resurshushållning. För att nå detta planeras dialogmöten under 2022 med olika grupper som t.ex. fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Likaså planeras att stödja boende och verksamheter till ökad utsortering och återvinning. Nya lagkrav kommer och verksamheten behöver utvecklas för att möta dessa. Under målet att utveckla nya hållbara lösningar ska initiativ tas för att öka cirkulär hantering av plast och textil. Fler aktiviteter planeras i verksamhetsplanen som t.ex. att genomföra en översyn av taxan, utreda hur återbruksmöjligheter kan skapas för medborgaren.
Renhållningstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2022.

Ledamöter i renhållningsstyrelsen

 

 

 

Uppdaterad:

Dela sidan: