Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i november 2021

Under novembermötet fick utbildningsnämnden en uppföljning av elevenkäten som genomförts på gymnasieskolorna och internationella grundskolan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.
Här hittar du alla handlingar

Uppföljning av skolornas arbete med trygghet och studiero

Ett av utbildningsnämndens utvecklingsområden är att förbättra arbetet med att säkerställa trygghet och studiero för alla elever genom ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetsmiljöarbete. Utbildningsnämnden får en uppföljning av gymnasieskolornas och internationella grundskolans (ISLK) arbete med trygghet och trivsel två gånger om året.

Skolenkäten genomfördes under oktober 2021 och besvaras av elever i årskurs 2 på gymnasiet och åk 5 och 8 på internationella grundskolan (ISLK).

Enkäten visar bland annat att eleverna på gymnasieskolorna generellt skattar sin hälsa som god. Det är färre elever som uppger att de druckit sig berusade eller rökt det senaste året. Gällande kränkningar syns inga större skillnader mellan hur eleverna svarar i år och förra året.

Resultatet visar att fler elever uppger att de pratar med skolpersonal om de har blivit utsatta för kränkning. Samtliga skolor har arbetat aktivt med att höja kunskapen hos elever om elevers rättigheter och hur de anmäler kränkande behandling.

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: