Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut november 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 23 november togs bland annat upp frågan om revidering av renhållningstaxan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.
Här hittar du samtliga handlingar

Fordonsinvesteringar 2023

Lunds renhållningsverk har en investeringsplan för fordon där verksamhetens behov av fordon ses över och planeras. Under 2023 finns behov av nya investeringar i nio nya fordon till en sammanlagd summa av ca 19 900 000 kr. Behovet av fordon är från soptömmande fyrfacks- och tvåfacks fordon till lastväxlare och sopmaskiner för gaturenhållning. Samtliga inköp av fordon finns med i tidigare beslutad budget. Leveranstiden för fordon är dock lång och upphandlingen behöver starta under 2022.
Renhållningsstyrelsen beslutade att godkänna inköp av nya fordon till en summa av 19,9 miljoner kronor.

Förslag till revidering av renhållningstaxa för Lunds kommun

Regeringen har beslutat att producentansvaret för returpapper upphör den 31 december 2021. Istället kommer ansvaret för insamling och återvinning av returpapper att vara ett kommunalt ansvar. Kommunerna tar över ansvaret från den 1 januari 2022. Lunds renhållningsverk samlar idag in returpapper, så ändringen skapar ingen större ändring för de flesta fastighetsägarna. Renhållningstaxan behöver dock ändras så att det framgår att returpapper ingår i kommunalt avfall från den 1 januari 2022. Kostnaden för hämtning av returpapper ändras inte utan är samma som tidigare.
Renhållningsstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till ändring i renhållningstaxan och föreslå kommunfullmäktige att fatta beslutet.

Ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: