Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut november 2021

Yttrande om vissa lagförslag inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 10 november. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Yttrande om lagförslag arbetsmarknadspolitisk verksamhet

I samband med den pågående utvecklingen av arbetsförmedlingen och den statliga arbetsmarknadspolitiken har arbetsmarknadsdepartementet sammanställt förslag till vissa lagändringar för att anpassa befintlig lagstiftning till den förändrade verksamheten. Arbetsmarknadsdepartementets promemoria innehåller ett antal författningsförslag samt en beskrivning av inriktningen av den framtida arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förändringen innebär att matchande och rustande insatser ska utföras av privata aktörer i form av förmedlingsinsatser.

Socialnämnden anser att några punkter i promemorian behöver förtydligas. Det som handlar om de arbetssökande som inte omfattas av förmedlingsinsatser, förutsättningarna för att göra en överenskommelse mellan kommun och arbetsförmedlingen, samverkan och informationsöverföring mellan kommun och förmedlingsinsats på individnivå samt implementering av reformens intentioner vad gäller lokal närvaro och samverkan.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: