Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i oktober 2021

Antagningsrapport gymnasie- och gymnasiesärskolan 2021 var ett av ärendena som utbildningsnämnden fattade beslut om den 20 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Antagning till gymnasie- och gymnasiesärskolan 2021

Det är totalt 3617 personer som har gjort ett förstahandsval till nationella program på kommunal eller fristående gymnasieskola i Lunds kommun inför hösten 2021. Detta innefattar sökande från kommunerna inom samverkansområdet och sökande från övriga Sverige och också från andra länder. 2907 av eleverna har sökt ett högskoleförberedande program i första hand och resterande 713 har sökt ett yrkesprogram.

Till nationellt program på de kommunala gymnasieskolorna i Lund har 2626 elever sökt i första hand. Flest elever söker högskoleförberedande program där antalet förstahandsval är 2242 och resterande 384 elever har sökt yrkesprogram.

Totalt har 3321 elever blivit antagna till gymnasieskolorna i Lund, varav 2287 till en kommunal gymnasieskola och 1034 till en fristående skola. Av totalen är 79 % antagna till sitt förstahandsval, vilket innefattar både val av program och skola.

Av elever som är folkbokförda i Lunds kommun har 1246 gjort ett förstahandsval till gymnasieskolor i Lunds kommun varav 983 har sökt till kommunal gymnasieskola och 276 till friskolorna i Lund och. 150 elever har sökt kommunal eller fristående gymnasieskola i en annan kommun i första hand.

Vid avslutad antagning val 8 elever folkbokförda i Lund med ansökan till gymnasieskola och behörighet till nationella program utan gymnasieplats. Dessa elever kommer att fångas av det kommunala aktivitetsansvaret. Efter det att den centrala antagningen avslutats den 15 september fortsätter reservantagningen hos respektive skola så länge det är möjligt fyller upp lediga platser.

Till introduktionsprogram i Lunds kommun har 115 elever sökt i första hand till de kommunala gymnasieskolorna. 158 elever är antagna. Till gymnasiesärskolans program har 34 elever sökt i första hand och 23 har antagits. För gymnasiesärskolan finns inget samverkansavtal med andra kommuner och elever från andra kommuner har inte kunnat beredas plats på det individuella programmet.

Rapporten baseras på aktuell ansöknings- och antagningsdata vid tidpunkten då antagningen avslutas inom samverkansområdet, den 15 september. Utbildningsnämnden godkände antagningsrapporten.

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: