Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 23 februari togs bland annat uppföljningen för år 2020 upp.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Uppföljning av verksamhetsåret 2020

Uppföljningen för 2020 visar på ett ekonomiskt resultat på noll kronor. Resultatet beror på ett antal kostnader som tillkommit under året och som inte var budgeterade. Bland dessa är coronapandemin som påverkat resultatet negativt med 1,5 miljoner kronor. Ersättningen för återvinningsmaterial blev 2,4 miljoner kronor lägre än förväntat.

Coronapandemin har starkt påverkat verksamheten och vissa aktiviteter har fått skjutas upp. Samtidigt har andra projekt kunnat fortsätta som planerat. Där märks utbyggnaden av sopsugssystemet på Brunnshög. Stationsbyggnaden som kommer att ta emot materialet har byggts och ska nu få sin maskinpark installerad.
De projekt som avslutats under året är bland annat ”Grönt kort” som nu finns permanent, solcellsbyggnationen är färdig och FixaTill återbruksverkstad avslutades sista december. Under 2020 fanns även ett projekt med en avfallscoach för kommunens interna organisation. Även detta avslutades sista december. En kundundersökning genomfördes under hösten som visade en NKI (nöjd kund-index) på 74 av 100.

Här finns handlingar från renhållningsstyrelsens möten

Kommande möten och ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: