Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut augusti 2021

De ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sammanträdet den 19 augusti var remissärenden, informationsärenden samt sekretessärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.

Uppdaterad: