Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Extrainsatt kommunfullmäktige- aktuella beslut i juni 2021

På det extra sammanträdet med Lunds kommuns kommunfullmäktige 6 juli så beslutade man att föreslå Sven Landelius (FNL) som ny ledamot i förbundsstyrelsen VA SYD samt ny ordförande i ägarnämnd Lund inom VA SYD.

På det extra sammanträdet med Lunds kommuns kommunfullmäktige 6 juli så avhandlades val av ny ledamot i förbundsstyrelsen VA SYD samt ny ordförande i ägarnämnd Lund inom VA SYD. Dessa två val blev bordlagda vid föregående kommunfullmäktige då voteringen hade begärts och inte kunde genomföras när kommunfullmäktiges ledamöter deltog på distans.

Till både posterna inom VA SYD valde kommunfullmäktige att nominera Sven Landelius (FNL). Slutligt beslut i ärendet tas i förbundsfullmäktige inom VA SYD.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Från och med 7 juli kan du se mötet i efterhand.
Webbsändningar kommunfullmäktige

Uppdaterad:

Dela sidan: