Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Extrainsatt kommunstyrelse- aktuella beslut i juni 2021

I juni hölls ett extrainsatt kommunstyrelsemöte. Bland beslutspunkterna fanns frågan om en infillfri konstgräsplan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Anläggande av konstgräsplan på Fågelvallen

En så kallad infillfri konstgräsplan har kommunstyrelsen nu föreslagit att kommunfullmäktige beslutar ska anläggas på Fågelvallen. När frågan behandlades av kommunfullmäktige i slutet av maj återremitterades ärendet för att utreda flera aspekter vidare. Den utredningen är nu gjord och visar att infillfri konstgräsplan bedöms vara det bästa alternativet utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv och därför är det detta alternativ som föreslås.

De infillfria planerna fylls med sand i stället för granulat av plast/gummi och det minskar mängden mikroplast som kan spridas från fotbollsplanen avsevärt. Den infillfria planen, som går att använda året runt, blir den första i Lunds kommun och ger en möjlighet att testa och utvärdera bättre alternativ inför framtida etableringar.

Även Svaleboskolan i Veberöd kan komma att få en konstgräsplan. Kommunstyrelsen har nämligen också beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att fatta beslut om anläggandet av konstgräsplan utan plast- eller gummigranulat vid Svaleboskolan i Veberöd.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utöka antalet naturgräsplaner med biokol.

Uppdaterad:

Dela sidan: