Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut juni 2021

En överenskommelse med föreningen Vänskapens hus är ett av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 9 juni. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Överenskommelse med föreningen Vänskapens hus för att utveckla självhjälpsgrupper

Vänskapens hus startade sin verksamhet på 1960-talet och är en förening som rymmer ett antal verksamheter och stöd- och självhjälpsgrupper. Föreningens mål är att arbeta för gemenskap, förebyggande hälsoarbete och rehabiliterande samvaro genom att erbjuda sociokulturella aktiviteter, gruppverksamheter för självhjälp och psykosociala stödkontakter. Vänskapens hus är också en fysisk mötesplats och ett komplement till samhällets resurser.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Socialnämnden beslutade att anta överenskommelsen med föreningen Vänskapens hus för åren 2021-2023.

Överenskommelsen ska bidra till fortsatt utveckling av de volontärsdrivna självhjälpsgrupperna som drivs genom föreningen, samt till en stärkt samverkan med socialförvaltningen. Verksamheten som bedrivs inom Vänskapens hus når en bred grupp lundabor med missbruk och beroendeproblematik. Den gemenskap som skapas i grupperna kan vara ett viktigt stöd i den enskildes rehabilitering. På så sätt är verksamheten inom Vänskapens hus ett viktigt komplement till socialtjänsten. Verksamheten inom Vänskapens hus är tillgänglig och mångfalden av övriga verksamheter möjliggör olika stödjande sysselsättningsaktiviteter för målgruppen.

Med hjälp av överenskommelsen ges även ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten i Vänskapens Hus enligt samma principer som gäller för kommunens samarbete med Fontänhuset.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: