Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i maj 2021

Debatt om konstgräsplaner och beställning av ny förskola i Stångby. Ja, det var en del av de ärenden som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Minorietsåterremiss av ärendet gällande anläggande av konstgräsplan på Fågelvallen

En så kallad infillfri konstgräsplan är en miljövänligare form av konstgräsplan och kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att en sådan plan ska anläggas på Fågelvallen. De infillfria planerna fylls med sand i stället för granulat av plast/gummi och det minskar mängden mikroplast som kan spridas från fotbollsplanen avsevärt. I Lunds kommuns kemikalieplan, LundaKem, slås fast att Lunds kommun tillsvidare inte ska anlägga konstgräsplaner. Behovet av fotbollsplaner under den kallare delen av året är stort och den nya planen kommer användas av både skolan och föreningen Värpinge IF. Det finns flera alternativa konstgräsplaner och det här är den variant kultur- och fritidsnämnden i dagsläget bedömer vara det mest lämpliga alternativet.

Vid sammanträdet i kommunfullmäktige återremitterades ärendet genom en så kallad minorietsåterremiss för fortsatt utredning.

Beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

En ny förskola behöver byggas i Stångby. Kommunfullmäktige har därför beslutat att föreslå att kommunfullmäktige godkänner beställningen av en ny förkola på Drabantvägen. Kostanden för förskolan beräknas till drygt 68 miljoner kronor. Förskolan planeras för 134 barn och kommer vara ersättning för Tågets förskola i Stångby som på grund av tillfälliga bygglov måste avvecklas. Den nya förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

Beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

En ny förskola behöver byggas i Stångby. Kommunfullmäktige har därför beslutat att föreslå att kommunfullmäktige godkänner beställningen av en ny förkola på Drabantvägen. Kostanden för förskolan beräknas till drygt 68 miljoner kronor. Förskolan planeras för 134 barn och kommer vara ersättning för Tågets förskola i Stångby som på grund av tillfälliga bygglov måste avvecklas. Den nya förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: