Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i maj 2021

Ekonomisk månadsuppföljning, granskningsrapport av verksamhetens arbete med dataskydd i enlighet med Dataskyddsförordningen och nytt regelverk inom vuxenutbildningen är några av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 26 maj.

De ärenden som nämnden fattade beslut om på sammanträdet var remissärenden och informationsärenden. Därför gjordes ingen sammanfattning vid detta möte.


Här hittar du alla handlingar

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: