Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut april 2021

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 20 april togs bl.a. upp en rapport om arbetsmiljöarbetet på Lunds renhållningsverk.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga handlingar

Analys av arbetsmiljöarbetet

Kommunrevisionen gjorde 2019 en undersökning av Renhållningsstyrelsens arbetsmiljöarbete. Bedömningen blev att styrelsen inte hade ett tillräckligt bra arbetsmiljöarbete. Detta ledde till en rad åtgärder varav en var att gå vidare med att undersöka orsakerna till styrelsens bristfälliga insyn och interna kontroll.
En rapport har nu kommit som visar att ett flertal, av styrelsen, beslutade åtgärder har gett önskvärd effekt. Det framkommer dock att ett fortsatt arbete kan bidra till bättre styrning och utveckling av arbetsmiljön på Lunds Renhållningsverk. Bland förslagen finns att styrelsen i högre grad visar hur styrningen sker, utvecklar styrelsens och verksamhetens kompetens om det systematiska arbetsmiljöarbetet och tar med organisatorisk och social arbetsmiljö i styrningen.
Renhållningsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och ge verksamheten uppdraget att föreslå fler åtgärder utifrån de råd som finns i rapporten.

Här finns alla handlingar från renhållningsstyrelsens möten

Kommande möten och ledamöter i renhållningsstyrelsen

Uppdaterad:

Dela sidan: