Länk till startsidan

Servicenämnden - aktuella beslut april 2021

Servicenämnden behandlade vid sitt sammanträde den 14 april bland annat förslaget till ny översiktsplan för Veberöd, men hade i övrigt inga stora beslutspunkter.

Nämnden fick vid mötet information om arbetet med upphandling av livsmedel, arbetet för att minska matsvinnet i Lunds skolor, den nya internhyresmodellen samt en lägesrapport från bygget av Hedda Anderssongymnasiet och nya Svaneskolan.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: