Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i mars 2021

Lokalförändringar för Röda stugans förskola och Prenneelvans förskola, beställning av en ny förskola på Drabantvägen i Stångby och utvärdering av ett pilotprojekt för lärarnas avlastning. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 23 mars.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Lokalförändring Röda Stugan

Röda stugan är barn- och skolnämndens förskola som erbjuder omsorg för förskolebarn och fritidshem utanför ordinarie verksamhetstid. På Röda stugan finns även barn som inte utnyttjar möjligheten med förskola utanför ordinarie verksamhetstid. Förskolan är i nuläget i lokaler där hyresavtalet löper ut vid årsskiftet. Barn- och skolförvaltningen har arbetat fram ett förslag till lokalförändring enligt nämndens beslutade process för detta.

Barn- och skolnämnden beslutade att avveckla verksamheten på Röda stugans förskola och att erbjuda barnen plats på Delfinens förskola. Nämnden beslutade också att flytta kvälls-, natt- och helgomsorgen till Delfinens förskola. Förvaltningen fick därutöver i uppdrag att återkomma med riktlinjer för kvälls-, natt- och helgomsorgen.

Lokalförändring Prenneelvans förskola

Prenneelvans förskola är en förskola med en avdelning i centrala Lund. Enligt barn- och skolnämndens viljeinriktning så ska antalet små förskolor minskas. Barn- och skolförvaltningen har arbetat fram ett förslag till lokalförändring enligt nämndens beslutade process för detta.

Barn- och skolnämnden beslutade att avveckla Prenneelvans förskola, säga upp lokalerna och att erbjuda barnen plats på annan förskola.

Beställning av ny förskola på Drabantvägen i Stångby

En ny förskola behöver byggas i Stångby. Ett ärende för uppförande av en förskola på Drabantvägen har beretts inom Lunds kommuns investeringsprocess. Förskolan planeras för 134 barn och som ersättning för förskolelokaler i Stångby som på grund av tillfälliga bygglov måste avvecklas.

Barn- och skolnämnden beslutade att beställa en ny förskola hos kommunstyrelsen enligt förslaget. Förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

Utvärdering av pilotprojekt för lärarnas avlastning

Barn- och skolförvaltningen har fått i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för lärarnas avlastning. Särskild personal skulle enligt uppdraget anställas för att sköta uppdraget som skolassistent och utvärdering skulle ske efter två år.

Projektet som genomförts på Tunaskolan och Lerbäckskolan har nu utvärderats. Sammantaget ses pilotprojektet som mycket lyckat. Det konstateras också att lärarassistenter är ett av flera möjliga sätt att avlasta lärare och att det är viktigt att rektor identifierar och beslutar om vilka kompletterande kompetenser som är relevanta på den specifika enheten.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: