Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut mars 2021

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19, yttrande om fast omsorgskontakt i hemtjänsten, åtgärder för krisberedskap och årsanalys 2020. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden behandlade på sitt sammanträde den 10 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga här på webben

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete med covid-19

Förvaltningen presenterade sitt arbete med covid-19. Nämnden fick bland annat information om vaccination av brukare och personal på äldreboenden, som är klara och har gått bra, den senaste tidens låga smittspridning och att vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter följa rekommendationer från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Yttrande om fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Från och med 2022 föreslås det införas lagstiftning om fast omsorgskontakt i hemtjänsten för personer över 65 år och att den fasta omsorgskontakten från 2030 ska ha yrkestiteln undersköterska. Vård- och omsorgsnämndens svar på förslaget är att en fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan öka individanpassningen av vården och omsorgen, baserat på vård- och omsorgsförvaltningens goda erfarenheter av kontaktmannaskap i hemtjänsten. Förvaltningen har dock invändningar gällande kompetenskravet då det innebär svårigheter för kommuner att organisera sig utifrån att nyttja resurser och kompetens optimalt. Det kan försvåra för kommunerna att hantera den demografiska utvecklingen med ett kraftigt ökat antal äldre.

Årsanalys 2020

Vård- och omsorgsförvaltningen presenterade analysen för året 2020. Trots en pågående pandemi utfördes god vård och omsorg hos cirka 3 500 kommuninvånare dagligen och dygnet runt. Drygt 3 150 medarbetare utförde ovärderliga insatser och visade på kompetens, engagemang och stor förmåga till ständiga omställningar. De uppföljningar som gjorts visar på nöjda kommuninnevånare och en god måluppfyllelse i det systematiska förbättringsarbetet.

Se den sammanfattande filmen om årsanalysen för 2020

Samtliga sammanträdeshandlingar från tidigare sammanträden kan du läsa här

Uppdaterad:

Dela sidan: