Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden – aktuella beslut mars 2021

Nämnden den 10 mars tog bland annat beslut om ett nytt avtal för kommunens färdtjänst, en utvecklingsplan för Sankt Hans backar och om vinnare i en markanvisningstävling på Brunnshög. Nämnden beslutade också om att bygga en toalett vid Ekevallen i Genarp.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Färdtjänst – tilldelningsbeslut

Tekniska nämnden tog beslut om att tilldela uppdraget för färdtjänsten i Lunds kommun till Telepass AB med DRT Solutions som underentreprenör. Avtalet gäller i fyra år med trafikstart 1 oktober 2021. Nämndens beslut är ett tilldelningsbeslut, vilket innebär att anbudsgivare, inom 10 dagar räknat från när samtliga anbudsgivare har meddelats, har möjlighet att begära överprövning av upphandlingen. Det nya avtalet innebär att resorna kommer att köras av förare med färdtjänst som sitt enda uppdrag. Avtalet innebär också att färdtjänstresenärer kommer att kunna beställa sin resa digitalt, inte bara via telefon som i dag. Mer information om vad avtalet innebär för dig som har färdtjänst kommer närmare trafikstart.

Sankt Hans backar – utvecklingsplan och igångsättningsbeslut för amfiteater

Nu startar utvecklingen av Sankt Hans backar, ett av Lunds största och mest populära grönområden. Den 50-åriga parken kombinerar magnifik utsikt med stora härliga gröna ytor. Här finns redan en av Sveriges bästa discgolfbanor, uteklassrum för närbelägna skolor och flera olika möjligheter för motion och rekreation. Nämnden antog en utvecklingsplan som innebär satsningar i form av utegym och ny lekplats, men också upprustning av befintliga bollplaner och motionsslingor. Första etappen startar redan i år med förnyelse av amfiteatern som en plats för kultur- och idrottsevenemang. Nämnden beslutade också att i det fortsatta arbetet ska:

1) Anges hur stor yta gräsmatta som kan omvandlas till pollinatörsvänliga blomsterängar

2) Äldre träd i största möjliga mån bevaras samtidigt som det planteras nya träd i den utsträckning som är lämpligt för att bidra till att Lunds kommun blir klimatneutralt 2030

3) Enbart inhemskt växtmaterial används om det inte kan redovisas starka motiv för att frångå den principen

4) Buskbestånd bevaras i den mån de ger bär och habitat till fåglar eller i övrigt bidrar till den biologiska mångfalden

5) Belysningen ska vara detektorstyrd och solcellsdriven för att inte bidra till den ljusförorening som är negativ för biologisk mångfald

Markanvisning parkkvarteren Brunnshög

I oktober 2020 utlyste Lunds kommun en markanvisningstävling för Parkkvarteren på Brunnshög som möjliggör 150 bostadsrätter. Intresset för tävlingen var stort och konkurrensen hård – totalt lämnades 47 anbud in för de tre byggrätterna. Urvalskriterierna baserades på innovation, hållbarhet och arkitektval, slutligen var offererat pris utslagsgivande. I dag beslutade tekniska nämnden att godkänna juryns förslag till vinnare: Resona Utveckling AB tilldelas byggrätten i anslutning till Brunnshögstorget, Sydö Development AB tilldelas två byggrätter som vetter ut mot stadsdelsparken Nobelparken. En av byggrätterna är ett flerbostadshus som blir ett plusenergihus, vilket betyder att det genererar mer energi än vad det gör av med.

Toalett vid Ekevallen, Genarp

Nämnden tog beslut om att bygga en toalett vid det välbesökta naturområdet Ekevallen i Genarp. Beslutet är en följd av ett fullmäktigebeslut från februari 2020 om att bygga två offentliga toaletter i Genarp, en i centrum och en vid Ekevallen. Kommunens tekniska förvaltning och kultur-och fritidsförvaltningen delar på ansvaret i området. Ekevallens idrottsområde och parkeringsplats förvaltas av kultur- och fritidsförvaltningen medan tekniska förvaltningen ansvarar för service till friluftslivet på privat mark, som till exempel toalett och skyltning.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: