Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Socialnämnden – aktuella beslut mars 2021

Stängning av Systembolaget på Valborg och utökat stöd till Kvinnojouren och Tjejjouren är ett par av de ärenden som togs upp på socialnämnden under sammanträdet den 10 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Stängning av Systembolaget på Valborg

Socialnämnden beslutade att förbjuda systembolagen i Lunds tätort att sälja alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat den 30 april.

Pandemin gör att organiserade arrangemang som annars kan fånga upp festsugna personer under kontrollerade former, inte kan genomföras. Dessutom kommer restaurangerna att stänga tidig kväll, i enlighet med de restriktioner som gäller. Detta och det faktum att spontanfester med risk för smittspridning redan är vanligt förekommande i Lund gör att siste april även i år är en dag med hög risk för spontanfest och oordning.

Precis som tidigare år begränsas förbudet till att gälla systembolagen i Lunds tätort; Bangatan, Saluhallen och Traktorvägen.

Utökat stöd till Lunds Tjejjour och Kvinnojour

Pandemin bedöms öka behovet av stöd till de Lundabor som utsätts för våld i nära relationer. De restriktioner som införts på grund av pandemin Covid-19 har förändrat och försvårat möjligheterna att ge stöd till dessa personer. Kommunfullmäktige beslutade därför i december att förstärka kommunstyrelsens budget för de kommande tre åren för att kunna ge ett utökat stöd till Lunds Kvinnojour och Tjejjour. Dessa pengar har sedan lämnats vidare till socialnämnden för utredning och beslut. Syftet är att kommunen tillsammans med de ideella organisationerna ska kunna utöka stödet till den som utsätts för våld.

Socialnämnden beslutade därför vid dagens möte att öka finansieringen i Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan socialförvaltningen i Lund och Kvinnojouren Lund för åren 2021- 2023 med 600 000 kronor till totalt 980 000 kronor per år, under de kommande tre åren. Kvinnojouren erbjuder stöd och gemenskap för personer som inte är i behov av kontakt med socialtjänst och når personer som inte känner till eller söker sig till socialtjänstens stöd- och skyddsinsatser.

Kvinnojouren beskriver hur restriktionerna med anledning av pandemin påverkat verksamheten under 2020 och hur den förväntas leda till ökat behov av stöd när samhället åter öppnas upp. Från och med augusti 2020 har antalet personer som tagit kontakt med Kvinnojourens stödtelefon ökat med över 100 procent.

Socialnämnden beslutade även att öka finansieringen i Idéburet offentligt partnerskap mellan socialnämnden i Lund och Tjejjouren i Lund under de kommande tre åren med 400 000 kronor per år för att genom samverkan öka stödet till unga tjejer och transpersoner i Lunds kommun samt säkerställa föreningens verksamhet under och efter pandemin. I Lund är Tjejjouren en plats dit dessa grupper kan vända sig för någon att prata med och för att få information, råd och stöd i den situation de befinner sig i samt erbjudas gemenskap för att bryta ensamhet och isolering.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: