Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut i februari 2021

Nämnden den 10 februari hanterade bland annat årsanalysen för 2020, tog ett igångsättningsbeslut för gång-och cykelbana längs Vildgåsvägen och beslutade att utreda möjligheter för utökad julbelysning i de östra tätorterna.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Tekniska nämndens årsanalys

Årsanalysen är nämndens bidrag till kommunens årsredovisning. Tekniska nämndens årsanalys innehåller bland annat en förvaltningsberättelse med händelser och beslut från 2020 tillsammans med redovisning av verksamhetens styrning, uppföljning och ekonomi.

Igångsättningsbeslut för gång-och cykelbana längs Vildgåsvägen

Nämnden gav klartecken för att handla upp en entreprenad för att anlägga gång-och cykelbana på Vildgåsvägen i västra Lund under våren/sommaren 2021. Arbetet som innebär att Vildgåsvägen får ny beläggning och gång-och cykelbanor på båda sidor om vägen ingår i en detaljplan som tagits fram för att skapa fler bostäder för studenter och seniorer i kvarteret Vildanden.

Möjligheter för mer julbelysning i de östra tätorterna ska utredas

Nämnden beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter och kostnader för att utveckla julbelysningen i de östra tätorterna, och att rapportera tillbaka till nämnden kommande jul. Det finns julbelysning i samtliga tätorter men den större satsningen som görs på Lunds stadskärna beror på att det är en plats som riktar sig till alla, inte bara till dem som bor där, och att stadskärnan är en viktig del av Lunds kommuns varumärke. Nuvarande budget räcker inte till för ökade satsningar, men förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjliga samarbeten med lokala föreningar och näringsidkare i tätorterna utanför Lund och återkomma till nämnden med ett förslag.

Här finns fler handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: