Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2021

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om flera bygglov, att anta en ny detaljplan för en del av Sankt Lars-området och om att gå vidare med planerna på ett nytt besökscenter på Brunnshög. Nämnden bestämde också om nya regler för sotning av eldstäder.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Sankt Lars-området får 80 nya bostäder och bättre tillgång till Höje å

En ny detaljplan för Sankt Lars-området i södra Lund har nu antagits av byggnadsnämnden. Planen gör det möjligt att bygga både vanliga lägenheter och ett trygghetsboende i kvarteret där ett centralkök tidigare låg. Planen skyddar också byggnader som redan finns i området. Söder om Sankt Lars väg kan den nuvarande bebyggelsen kompletteras med bland annat kontor och skola.

Tanken är också att anlägga en dubbelriktad gång- och cykelväg längs Sankt Lars väg, och att bygga trappor och ramper som gör det enklare att komma ner till promenadstigen som går längs med Höje å.

Byggnadsnämnden ger bygglov för kollektivboende på Brunnshög

LKF beviljades bygglov för ett bostadshus med enskilda sovrum och gemensamma ytor. Stadsbyggnadskontoret menade i sitt förslag till beslut att bostäderna inte uppfyllde kraven på tillgänglighet och därför inte skulle få bygglov, men nämnden bedömde alltså ansökan generösare. Byggnadsnämnden menade att de avvikelser som förekommer från tillgänglighetsstandarden kan anses vara små och godtagbara.

Ett vetenskapligt besökscentrum vid ESS

Detaljplanen för ett nytt vetenskapligt besökscentrum, Science Center, ska ut på samråd. Anläggningen förväntas bli välbesökt av allmänheten och ska ligga centralt i Science Village, inom synhåll från spårvagnshållplatsen ESS och nära Rybergs torg. Detaljplanen innehåller också en park med dagvattenfördröjning och en huvudgata, Pikogatan. Det är Science Village Scandinavia AB som planerar att driva verksamheten i samarbete med Lunds universitet.

Säkrare eldstäder och mindre kostnader för kund

Byggnadsnämnden beslutade att ändra kommunens sotningsfrist för eldstäder som inte är den primära källan för uppvärmning och inte heller är till för matlagning eller placerad i ett fritidshus. Sotningsfristen ändras från vart fjärde år till vart tredje vilket innebär att sotningen kan kombineras med den obligatoriska brandskyddskontrollen.

Ändringen innebär en mindre kostnad för kunden, färre tillfällen då sotare och kund måste boka upp en tid och samtidigt en säkrare skorsten/eldstad som sotas oftare. Ärendet ska även tas upp i kommunfullmäktige innan de nya tidsfristerna börjar gälla.

Här finns fler handlingar från byggnadsnämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: